Address: Huizhou city Boluo County Longxi town house Tingcun Longqiao Road No. 1176 Copyright: Huizhou Yike coating Co.LTD Technical support:青青网络